Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

(technische en functionele cookies)
ZPH Verpakkingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor meer informatie, klik hier!

Ja, ik begrijp het
Inloggen
Winkelmandje
Aangesloten bij de NvGP | meer dan 50 jaar ervaring | Uitsluitend B2B | Gratis afhalen op locatie |Actuele voorraadindicatie

Privacy policy
Zoals u waarschijnlijk weet zijn er nieuwe regels omtrent privacy gegevens.
U vind ze in de onderstaande linkAVG  Privacyverklaring 2018 ZPH   NVGP


PRIVACYVERKLARING
 
ZPH Verpakkingen BV, gevestigd aan de Dijnselburgerlaan 7/9 3705 lp te Zeist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (AVG).
 
Contactgegevens:
ZPH Verpakkingen bv
Dijnselburgerlaan 7/9
3705 LP Zeist
0031(30) 6959275
Kvk nr. 30041941
Info@zph-verpakkingen.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
ZPH Verpakkingen verwerkt uw persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor het verwerken van uw opdracht.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om uw bestellingen te kunnen verwerken:
- Naam bedrijf
- Contactpersonen
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres/ IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Bankrekeningnummer/ inschrijvingsnummer kvk/ btw-nummer
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZPH Verpakkingen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en levering van goederen en diensten uit uw opdracht
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- ZPH Verpakkingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij wettelijk nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
ZPH Verpakkingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZPH Verpakkingen) tussen zit.
 
ZPH Verpakkingen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
ZPH gebruikt bedrijfsmatige software van een softwarehuis welke een totaalpakket levert voor het verwerken van alle gegevens die te maken hebben met orderprocessen, betalingen en verzending van en voor debiteuren en crediteuren en administratieve verwerking van alle nodige processen voor een sluitende financiële administratie en van belang zijnde data van rechtswege. Ook is de softwareleverancier getoetst of er voldaan is aan de eisen van AVG.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZPH Verpakkingen bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. ZPH is als organisatie gericht op een duurzame relatie in goed vertrouwen opgebouwd met onze klanten. U geeft aan indien u uw gegevens verwijderd wilt hebben (mits dit voldoet aan de wettelijke bewaartermijn die hiervoor geldend is)
 
Delen van persoonsgegevens met derden (indien van toepassing)
ZPH Verpakkingen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
ZPH Verpakkingen bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ZPH Verpakkingen uw persoonsgegevens aan andere derden indien noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling, bijvoorbeeld;
Extern transport/ douane formaliteiten/ dtp werk voor naam-drukwerk etc.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken (technische en functionele cookies)
ZPH Verpakkingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

 Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZPH Verpakkingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@zph-verpakkingen.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, gebruikelijk binnen vier weken, op uw verzoek.
 
ZPH Verpakkingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZPH-verpakkingen bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zph-verpakkingen.nl
 
Privacy en leveringsvoorwaarden
ZPH Verpakkingen behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Indien dit van toepassing is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en per welke datum dit van kracht zal zijn.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy statement van 01 juni 2021
Op al onze prijsopgaven, transacties en leveringen zijn onze Leveringsvoorwaarden van toepassing van de NVGP(laatste gedeponeerde versie KvK  Amsterdam);  zie de website van ZPH Verpakkingen
www.zph-verpakkingen.nl
 
ZPH Verpakkingen bv
Info@zph-verpakkingen.nl
Dijnselburgerlaan 7/9
3705 LP Zeist
0031(30) 6959275
KvK nr. 30041941
 
Juni 2021
 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen